Brustna Kärl (Oändlig Nåd) Chords & Lyrics ()
Brustna Kärl (Oändlig Nåd) Chords & Lyrics ()
Brustna Kärl (Oändlig Nåd)

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Brustna Kärl (Oändlig Nåd), from the album Worship Songs In Swedish.

SongID 31196
Language Swedish
Album Worship Songs In Swedish
Authors Joel Houston, Jonas Myrin
Publishers Hillsong Music
CCLI Song No.7019974
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key G
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesLent, Modern Hymn, Redemption, Weakness, Failure, Resurrection, Life, Freedom, Mercy, Grace, Love of God, Mother's Day

Lyrics

Verse 1 All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole Empty handed, but not forsaken, I've been set free, I've been set free #Allt som är brustet, och i mig skingrat, I nåd du samlat, och återställt #Jag kommer tomhänt, men ej försakad, Du gjort mig fri, du gjort mig fri Pre-Chorus 1 Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me Oh, I once was lost, but now I am found, was blind but now I see #Oändlig nåd,mig Herren gav, och än idag mig ger #Jag kommit hem,jag vilsen var, var blind men nu jag ser Chorus Oh, I can see You now, oh, I can see the love in Your eyes Laying Your self down, raising up the broken to life #Jag kan se Din nåd underbar, i Din blick så tydlig och klar #När Du gav Ditt liv för mig, blev svagheten till styrka i Dig Verse 2 You take our failure, You take our weakness, You set Your treasure in jars of clay So take this heart, Lord I'll be your vessel, the world to see Your life in me, oh #Du tar vår brist och, du tar vår svaghet, du la’ Din skatt uti brustna kärl #Så tag mitt hjärta, jag vill bli använd, så hela världen ska få se Pre-Chorus 2 Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me Oh, I once was lost, but now I am found, was blind but now I see #Oändlig nåd,mig Herren gav, och än idag mig ger #Jag kommit hem,jag vilsen var, var blind men nu jag ser...