Brustna Kärl (Oändlig Nåd) (Broken Vessels)(Simplified) Chords & Lyrics ()
Brustna Kärl (Oändlig Nåd) (Broken Vessels)(Simplified)

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Brustna Kärl (Oändlig Nåd) (Broken Vessels)(Simplified), from the album Simplified Worship Songs In Swedish.

SongID 31194
Language Swedish
Album Simplified Worship Songs In Swedish
Authors Joel Houston, Jonas Myrin
Publishers Hillsong Music
CCLI Song No.7019974
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key G
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesLent, Modern Hymn, Redemption, Weakness, Failure, Resurrection, Life, Freedom, Mercy, Grace, Love of God, Mother's Day

Lyrics

Verse 1 All these pieces, broken and scattered In mercy gathered, mended and whole Empty handed, but not forsaken I've been set free, I've been set free #Allt som är brustet, och i mig skingrat #I nåd du samlat, och återställt #Jag kommer tomhänt, men ej försakad #Du gjort mig fri, du gjort mig fri Pre-Chorus Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me Oh, I once was lost, but now I am found, was blind but now I see #Oändlig nåd,mig Herren gav och än idag mig ger #Jag kommit hem,jag vilsen var var blind men nu jag ser Chorus Oh, I can see You now, oh, I can see the love in Your eyes Laying Your self down, raising up the broken to life #Jag kan se Din nåd underbar, i Din blick så tydlig och klar #När Du gav Ditt liv för mig, blev svagheten till styrka i Dig Verse 2 Du tar vår brist och, du tar vår svaghet Du la’ Din skatt uti brustna kärl Så tag mitt hjärta, jag vill bli använd Så hela världen ska få se...