Copies

Tala till mig (Word Of God Speak) Chords & Lyrics ()
Tala till mig (Word Of God Speak)

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Tala till mig (Word Of God Speak), from the album Worship Songs In Swedish.

SongID 34681
Language Swedish
Album Worship Songs In Swedish
Authors Bart Millard, Pete Kipley
Publishers Essential Music Publishing
CCLI Song No.3912788
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key C
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesBible, Holiness, Majesty, Renewal, Rest, Wash, Rain, Calm, Quietness, Silence, Word of God, Voice

Lyrics

Verse 1 I'm finding myself at a loss for words, and the funny thing is it's okay The last thing I need is to be heard, but to hear what You would say #Jag har ofta svårt att finna orden, och det spelar verkligen ingen roll alls #Så jag håller tillbaka, och stannar till, i hopp om att höra det som Du vill tala till mig Chorus 1 Word of God speak, would You pour down like rain Washing my eyes to see Your majesty To be still and know, that You're in this place Please let me stay and rest in Your holiness, Word of God speak #Låt Din ström flyta fram #Så mina ögon ser din härlighet #Och Du är hos mig, jag vilar i Dig #Låt mig stanna här, vid den källan där Du talar till mig Verse 2 I'm finding myself in the midst of You, beyond the music, beyond the noise All that I need is to be with You and in the quiet hear Your voice #I Din närhet finner jag min plats, bortom musiken, bortom allt ljud #Allt jag behöver nu är att va med Dig och i stillheten höra Dig Gud så tala till mig Chorus 2 Word of God speak, would You pour down like rain Washing my eyes to see Your majesty To be still and know, that You're in this place Please let me stay and rest in Your holiness #Låt Din ström flyta fram #Så mina ögon ser din härlighet #Och Du är hos mig, jag vilar i Dig #Låt mig stanna här, vid den källan där Du talar till mig Tag I'm finding myself at a loss for words And the funny thing is it's okay...