Copies

Hij leeft voor eeuwig amen Chords & Lyrics ()
Hij leeft voor eeuwig amen Chords & Lyrics ()
Hij leeft voor eeuwig amen

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Hij leeft voor eeuwig amen, from the album Worship Songs In Dutch.

SongID 34554
Language Dutch
Album Worship Songs In Dutch
Authors David Moffitt, Sue Smith, Travis Cottrell
Publishers Brentwood-Benson Music, Capitol CMG
CCLI Song No.4190176
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key Bb
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesAlive, Alleluia, Almighty, Blood, Celebration, Children, Christ, Dance, Death, Glory, Heart, Holiness, Jesus, Kingship, Lamb, Overcoming, Power, Redemption, Rescue, Salvation, Sin, Worthiness, Broken, Emptiness, Easter, Lamb Of God, Praise, Resurrection, Worship

Lyrics

Verse 1 Let the children sing, a song of liberation The God of our salvation, set us free Death where is thy sting, the curse of sin is broken The empty tomb stands open, come and see #Zing het overal, een lied van overwinning #De God van onze redding, kocht ons vrij #Dood waar is je macht, Nu is de vloek verbroken #Het lege graf staat open, kom en zie Chorus 1 He's alive, alive, alive hallelujah Alive praise and glory to the Lamb Alive, alive, alive hallelujah Alive forever amen #challeluja #Hij leeft eer en glorie aan het Lam #Hij leeft Hij leeft Hij leeft halleluja #Hij leeft voor eeuwig amen Verse 2 Let my heart sing out for Christ the one and only So powerful and holy, rescued me Death won't hurt me now because He has redeemed me No grave will ever keep me From my King #Ik zing met heel mijn hart, de Zoon van God almachtig #Zo heilig en zo krachtig, redde mij #Nu dreigt de dood niet meer, omdat Hij mij bevrijdde #Niets kan mij nu nog scheiden van mijn Heer Bridge 1 Worthy is the Lamb worthy of our praise worthy is the One who has overcome the grave Let the people dance let the people sing, worthy is the mighty King #Waardig is het Lam waardig onze eer #Waardig is de Zoon die de dood verslagen heeft #Kom en roep het luid dans en zing het uit waardig is de hoogste koning Bridge 2 Worthy is the Lamb worthy of our praise worthy is the One who has overcome the grave Let the people dance let the people sing, worthy is the mighty King #Waardig is het Lam waardig onze eer #Waardig is de Zoon die de dood verslagen heeft #Kom en roep het luid dans en zing het uit waardig is de hoogste koning Chorus 2 He's alive, alive, alive hallelujah Alive praise and glory to the Lamb Alive alive alive hallelujah, alive forever amen #Jezus leeft Hij leeft Hij leeft halleluja #Hij leeft eer en glorie aan het Lam #Hij leeft Hij leeft Hij leeft halleluja, hij leeft voor eeuwig amen Ending He's alive forever amen He's alive forever amen #Hij leeft voor eeuwig amen #Hij leeft voor eeuwig amen...