Dit Is Zijn Grote Gunst Chords & Lyrics ()
Dit Is Zijn Grote Gunst Chords & Lyrics ()
Dit Is Zijn Grote Gunst

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Dit Is Zijn Grote Gunst, from the album Worship Songs In Dutch.

SongID 32334
Language Dutch
Album Worship Songs In Dutch
Authors Jeremy Riddle, Josh Farro, Phil Wickham
Publishers Music Services, Bethel Music
CCLI Song No.6333821
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages34
Original Key Bb
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesGood Friday, Worship, Grave, Lamb, Justice, Orphan, Wonder, King, Glory, Love, Darkness, Power, Grace, Kingship, Worthiness, Easter, Resurrection, Mother's Day

Lyrics

Verse 1 Who breaks the power of sin and darkness who's love is mighty and so much stronger The King of Glory, the King above all Kings #Wie breekt de kracht van dood en zoned #Wiens liefde is machtig en zo veel sterker #De grote koning, de allerhoogste Heer Verse 2 Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder The King of Glory, the King above all kings #Wie schudt de aarde met heil'ge donder #Wie maakt ons zwijgzaam vol van verwondering #De grote koning, de allerhoogste Heer Chorus This is amazing grace, this is unfailing love That you would take my place, that You would bear my cross You laid down Your life, that I would be set free Whoa, Jesus I sing for all that You've done for me #Dit is Zijn grote gunst, de liefde ongekend #Dat U mijn plaats innam, dat U mijn kruis zelfs droeg #Dat U Uw leven gaf, en ik werd vrijgekocht #Jezus ik zing voor dat wat U deed voor mij Verse 3 Who brings our chaos back into order who makes the orphan a son and daughter The King of Glory, the King of Glory #Wie brengt er orde in onze chaos #Wie maakt een wees tot een zoon of dochter #De grote koning, de allerhoogste Heer Verse 4 Who rules the nations with truth and justice shines like the sun in all of it's brilliance The King of Glory, the King above all Kings #Wie beheerst naties met echte waarheid #schijnt als de zon in al zijn schittering #De grote koning, de allerhoogste Heer Bridge Worthy is the Lamb who was slain worthy is the King who conquered the grave Worthy is the Lamb who was slain worthy is the King who conquered the grave Worthy is the Lamb who was slain worthy is the King who conquered the grave Worthy is the Lamb that was slain, worthy, worthy, worthy #Waardig is de Zoon die zich gaf #waarlijk door Zijn liefde ga ik vrijaf #Waardig is de Zoon die zich gaf #waarlijk door Zijn liefde ga ik vrijaf #Waardig is de Zoon die zich gaf #waarlijk door Zijn liefde ga ik vrijaf #Waardig is de Zoon die zich gaf, Waardig, Waardig, Waardig...