Vår Gud Chords ()
Vår Gud Chords ()
Vår Gud

Chords (Editable) Details

Download the Chord Charts for Vår Gud, from the album Worship Songs In Swedish.

SongID 32068
Language Swedish
Album Worship Songs In Swedish
Authors Jonas Myrin, Matt Redman, Jesse Reeves
Publishers Capitol Christian Music
CCLI Song No.5677416
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages34
Original Key B
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesCourage, Power, Healing, Darkness, Declaration, Incarnation, Greatness

Lyrics

Verse 1 Water You turned into wine, opened the eyes of the blind There's no one like You, none like You #Vattnet Du gjorde till vin, blinda får åter sin syn #Finns ingen som Du, ingen som Du Verse 2 Into the darkness You shine, out of the ashes we rise There's no one like You, none like You #I mörkret så lyser Ditt ljus, ur askan Du lyfter oss upp #Finns ingen som Du, Ingen som Du Chorus Our God is greater, our God is stronger God You are higher than any other Our God is healer, awesome in power Our God, our God #Vår Gud är mäktig, vår Gud är större #Gud, du är högre än någon annan #Vår Gud han helar, alltid regerar #Vår Gud, vår Gud Bridge 1 And if our God is for us, then who could ever stop us And if our God is with us, then what could stand against And if our God is for us, then who could ever stop us And if our God is with us, then what could stand against Then what could stand against #Och om vår Gud är med oss, vad kan då stoppa oss #Och om vår Gud är för oss, vem kan då stå emot oss #Och om vår Gud är med oss, vad kan då stoppa oss #Och om vår Gud är för oss, vem kan då stå emot oss #Vad kan då stoppa oss? Bridge 2 And if our God is for us, then who could ever stop us And if our God is with us, then what could stand against And if our God is for us, then who could ever stop us And if our God is with us, then what could stand against Then what could stand against What could stand against? #Och om vår Gud är med oss, vad kan då stoppa oss #Och om vår Gud är för oss, vem kan då stå emot oss #Och om vår Gud är med oss, vad kan då stoppa oss #Och om vår Gud är för oss, vem kan då stå emot oss #Vad kan då stoppa oss #Vad kan då stoppa oss?...