O Prijs De Naam (Anástasis) (O Praise The Name (Anastasis)) Chords & Lyrics ()
O Prijs De Naam (Anástasis) (O Praise The Name (Anastasis)) Chords & Lyrics ()
O Prijs De Naam (Anástasis) (O Praise The Name (Anastasis)) Chords & Lyrics ()
O Prijs De Naam (Anástasis) (O Praise The Name (Anastasis))

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for O Prijs De Naam (Anástasis) (O Praise The Name (Anastasis)), from the album Simplified Worship Songs in Dutch.

SongID 31995
Language Dutch
Album Simplified Worship Songs in Dutch
Authors Marty Sampson, Benjamin Hastings, Dean Ussher
Publishers Hillsong Music
CCLI Song No.7037787
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages8
Original Key G
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
Themes, Lent, Worship, Second Coming, King, Praise, Messiah, Saviour, Calvary, Easter, Crucifixion, Jesus, Cross, Resurrection, Good Friday

Lyrics

Verse 1 I cast my mind to Calvary where Jesus bled and died for me I see His wounds, His hands His feet, My Saviour on that cursed tree #Ik denk terug aan Golgotha, waar Jezus leed en stierf voor mij #Zijn handen en voeten doorboord, mijn Redder droeg de vloek voor mij Verse 2 In doeken en verdriet gehuld, legden ze Hem in Jozef's graf Verzegeld door een zware steen, de Messias is geheel alleen Chorus O praise the name of the Lord our God O praise His name forever more For endless days we sill sing Your praise Oh Lord, oh Lord our God #O prijs de Naam van de Heer mijn God #O prijs Zijn Naam voor eeuwig #Voor altijd prijzen we U alleen #O Heer O Heer mijn God Verse 3 Maar 's ochtends vroeg de derde dag, stond Hij weer op de Zoon van God Hij overwon dood heeft geen macht, de Koning leeft in al zijn kracht Verse 4 Hij komt terug in al Zijn pracht, stralende zon doorboort de nacht Dan sta ik op zoals Hij deed, mijn blik gericht op Zijn aangezicht...