Copies

För evigt Din Chords & Lyrics ()
För evigt Din Chords & Lyrics ()
För evigt Din Chords & Lyrics ()
För evigt Din

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for För evigt Din, from the album Worship Songs In Swedish.

SongID 34685
Language Swedish
Album Worship Songs In Swedish
Authors Brian Johnson, Jenn Johnson, Jeremy Riddle, Ian McIntosh, Jeremy Edwardson
Publishers Vineyard Music
CCLI Song No.5148938
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key Ab
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
ThemeAdvent, Love, Christmas Worship, Christmas Eve

Lyrics

Verse 1 If my heart is overwhelmed, and I cannot hear Your voice I hold on to what is true, though I cannot see If the storms of life, they come, and the road ahead gets steep I will lift these hands in faith, I will believe #Om mitt hjärta tyngs av krav, och jag inte hör Din röst #Vill jag hålla fast vid Dig, fast jag inte ser #Om det stormar i mitt liv, och min väg är brant och svår #Vill jag tro och lita på, din trofasthet Channel I'll remind my self of all that You've done And the life I have because of Your Son #Och jag påminns om allt som Du gjort #Och det liv jag fått på grund av Din Son Chorus 1 Love came down and rescued me, love came down and set me free I am Yours, I am forever Yours Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul I am Yours, I am forever Yours #Kärleken har räddat mig, kärleken har gjort mig fri #Jag är Dinjag är för evigt Din #Genom dalar över berg, sjunger jag och påminns om #Att jag är Dinjag är för evigt Din Verse 2 When my heart is filled with hope, ev'ry promise comes my way When I feel Your hands of grace rest upon me Staying desp'rate for You God, staying humbled at Your feet I will lift these hands and praise, I will believe #När mitt hjärta fylls av hopp, och varje löfte får sitt svar #När jag känner att Din nåd vilar över mig #Odmjukt böjer jag mig, Gud så beroende av Dig #Jag vill tro och lita på, din trofasthet Chorus 2 Love came down and rescued me, love came down and set me free I am Yours, I am forever Yours Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul I am Yours, I am forever Yours #Kärleken har räddat mig, kärleken har gjort mig fri #Jag är Dinjag är för evigt Din #Genom dalar över berg, sjunger jag och påminns om #Att jag är Dinjag är för evigt Din Bridge I am Yours, I am Yours, all my days, Jesus, I am Yours I am Yours, I am Yours, all my days, I am Yours #Jag är DinJag är Din, i evighet, Jesus, jag är Din #Jag är DinJag är Din, i evighet, Jesus, jag är Din Chorus 3 Love came down and rescued me, love came down and set me free I am Yours, I am forever Yours Mountain high or valley low, I sing out and remind my soul I am Yours, I am forever Yours #Kärleken har räddat mig, kärleken har gjort mig fri #Jag är Dinjag är för evigt Din #Genom dalar över berg, sjunger jag och påminns om #Att jag är Dinjag är för evigt Din Ending I am Yours, I am Yours I am Yours, Jesus I am Yours #Jag är DinJag är Din, i evighet, Jesus, jag är Din #I evighet, Jesus, jag är Din...