Copies

Zo lief had God de Vader ons (How Deep The Father's Love For Us) Chords & Lyrics ()
Zo lief had God de Vader ons (How Deep The Father's Love For Us) Chords & Lyrics ()
Zo lief had God de Vader ons (How Deep The Father's Love For Us)

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Zo lief had God de Vader ons (How Deep The Father's Love For Us), from the album Worship Songs In Dutch.

SongID 35075
Language Dutch
Album Worship Songs In Dutch
Authors Stuart Townend
Publishers Capitol CMG
CCLI Song No.1558110
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key G
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
Meter
ThemesLent, Redemption, Life, Ransom, Pride, Gift, Deep, Shame, Wisdom, Voice, Treasure, Suffering, Sin, Resurrection, Pain, Anointed, Jesus, Death, Atonement, Blood, Breath, Christ, Cross, Crucifixion, Heart, Easter, Father, Glory, Calvary, Love, Sacrifice, Good Friday, Mother's Day

Lyrics

Verse 1 How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure That He should give His only Son, to make a wretch His treasure How great the pain of searing loss, the Father turns His face away As wounds which mar the Chosen One, bring many sons to glory #Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond #Tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. #Hoe diep en schrijnend was Gods pijn, toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; #Toch is het Jezus' bloed dat ons, weer dicht in zijn nabijheid bracht. Verse 2 Behold the Man upon a cross, my sin upon His shoulders Ashamed I hear my mocking voice, call out among the scoffers It was my sin that held Him there, until it was accomplished His dying breath has brought me life, I know that it is finished #O, zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen; #Beschaamd hoor ik mijn eigen stem, Hem loochenen en smaden. #Het was mijn zonde die Hij droeg, Totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’; #Zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht. Interlude 2 Yes, it is finished, ohoh, it is finished, ohoh Verse 3 I will not boast in anything, no gifts no pow’r no wisdom But I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection Why should I gain from His reward, I cannot give an answer But this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom Yes, this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom #Ik roem niet meer in eigen kracht,in gaven, in wat wijsheid is; #Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. #Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die Hij heeft behaald? #Maar dit weet ik met heel mijn hart, zijn offer heeft mijn schuld betaald. #Maar dit weet ik met heel mijn hart, zijn offer heeft mijn schuld betaald....