Copies

Hör vår lovsång (Hear Our Praises)

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Hör vår lovsång (Hear Our Praises), from the album Worship Songs In Swedish.

SongID 34789
Language Swedish
Album Worship Songs In Swedish
Authors Reuben Morgan
Publishers Hillsong Music
CCLI Song No.2543402
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Original Key C
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
ThemeAlive, Alleluia, Atonement, Blood, Celebration, Cross, Crucifixion, Dance, Earth, Easter, Exaltation, Glory, Heaven, Jesus, Joy, Light, Mother's Day, Mountains, Nations, Praise, Revival, Singing, Valley, Walking, Water, National Prayer

Lyrics

Verse 1 May our homes be filled with dancing, may our streets be filled with joy May injustice bow to Jesus, as the people turn to pray #Må vår stad bli fylld med glädje, våra hem fyllda av dans #Orättvisor böjas för Jesus, när Ditt folk vänder om och ber Chorus 1 From the mountains to the valley, hear our praises rise to You From the heavens to the nations, hear our singing fill the air #Ifrån bergen, ner i dalen, hör vår lovsång lyfts till Dig #Ifrån himlen till alla folken, hör hur sången fyller allt Verse 2 May our light shine in the darkness , as we walk before the cross May Your glory fill the whole earth , as the water o'er the seas #Må vårt ljus lysa i mörkret, då vi står inför Ditt kors #Låt Din ära fylla jorden, så som vatten fyller hav Bridge Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah #Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja Chorus 2 From the mountains to the valley, hear our praises rise to You From the heavens to the nations, hear our singing fill the air #Ifrån bergen, ner i dalen, hör vår lovsång lyfts till Dig #Ifrån himlen till alla folken, hör hur sången fyller allt...