Copies

Hosianna (Simplified) Chords & Lyrics ()
Hosianna (Simplified) Chords & Lyrics ()
Hosianna (Simplified)

Copies

Chords & Lyrics (Editable) Details

Download the PDF Chord Charts for Hosianna (Simplified), from the album Simplified Worship Songs In Swedish.

SongID 33248
Language Swedish
Album Simplified Worship Songs In Swedish
Authors Brooke Fraser
Publishers Hillsong Music, Capitol CMG
CCLI Song No.4785835
InstrumentsGuitar, Ukelele, Piano
File TypePDF
Pages
Original Key E
Available Keys A, Ab, B, Bb, C, C#, D, Db, E, Eb, F, F#, G, G#, Gb, Numbers, Numerals
ThemeAssurance, Cleanse, Compassion, Earth, Easter, Eternal, Exaltation, Faith, Fire, Glory, Healing, Heart, Hope, Hosanna, Kingdom, Kingship, Love, Mercy, Palm Sunday, Pentecost, Revival, Sin, Walking, Wash, Clouds, Generation

Lyrics

Verse 1 I see the King of Glory, coming down the clouds with fire The whole earth shakes, the whole earth shakes I see His love and mercy, washing over all our sin The people sing, the people sing #Jag ser en ärans Konung, mäktigt stiga ner från skyn #Ner till vår jord, ner till vår jord #Jag ser Hans nåd och kärlek, skölja över all vår synd #Vi sjunger ut, vi sjunger ut Chorus 1 Hosanna, hosanna, Hosanna in the highest Hosanna, hosanna, Hosanna in the highest #Hosianna, hosianna, den högste Hosianna #Hosianna, hosiannad, den högste Hosianna Verse 2 I see a generation, rising up to take the place With selfless faith, with selfless faith I see a near revival, stirring as we pray and seek We're on our knees, we're on our knees #Jag ser generationer, resa sig och ta sin plats #Med gränslös tro, med gränslös tro #Jag ser hur allt förnyas, när vi faller ner på knä #Och ropar ut, och ropar ut Bridge Heal my heart and make it clean, open up my eyes to the things I see Show me how to love like You have loved me Break my heart for what breaks Yours, everything I am for Your Kingdom's cause As I walk from earth into eternity #Ta mitt hjärta gör det rent, lär mig se allt det ingen annan ser #Lär mig älska så som du har älskat #Låt mitt hjärta va som ditt, allt är för ditt rike och inte mitt #Tills jag går från denna jord till evighet Chorus 2 Hosanna, hosanna, hosanna in the highest Hosanna, hosanna, hosanna in the highest #Hosianna, hosianna, den högste Hosianna #Hosianna, hosianna, den högste Hosianna...

Featured In These Lists